Základní informace o korupci

 

Vítejte na stránkách Ministerstva obrany věnujících se problematice boje s korupcí!

Protikorupční subportál MO (www.korupce.army.cz) je webová platforma, kde jsou přehledně a na jednom místě prezentovány veškeré důležité informace o protikorupční strategii MO a další nutné informace, které hrají důležitou roli v boji s korupcí. Pomocí této aplikační platformy jsou sdělovány klíčové informace a sbírány podněty související s korupčním jednáním a další doplňkové informace. Hlavním důvodem k vytvoření subportálu je zlepšit informovanost uživatelů jak z řad laické a odborné veřejnosti, tak zejména z řad zaměstnanců a příslušníků rezortu.

Prostřednictvím webového fomuláře v záložce "Protikorupční linka" lze zasílat podněty při podezření na korupční jednání související s působností rezortu obrany. Tato funkcionalita plně nahrazuje dosavadní emailovou adresu korupce@army.cz. Velký důraz je kladen na ochranu oznamovatele.

Ministerstvo obrany se věnuje problematice boje s korupcí nejen na rezortní a národní úrovni, ale také se zapojuje do mezinárodních aktivit zabývajících se tímto fenoménem. Více informací naleznete v záložkách "Spolupráce s NNO" a "Building Integrity Initiative".

 

Gestorem oblasti boje s korupcí v rezortu obrany je ředitel odboru interního auditu a inspekce MO.

Zodpovědné osoby:

Ing. Lubor Barnáš, tel: 973 200 220

Mgr. Jitka Marešová, tel: 973 200 514

Kontakt:

Odbor interního auditu a inspekce ministerstva obrany

Tychonova 1

160 01 Praha 6

 

Protikorupční subportál je výstupem stejnojmenné klíčové aktivity projektu "Optimalizace systému boje s korupcí v rezortu Ministerstva obrany ", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00004, financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.